Υφαντικές ύλες και επεξεργασία τους στην Τσακωνιά

  • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος Ε
  • Έτος: 1962
  • Τίτλος: Υφαντικές ύλες και επεξεργασία τους στην Τσακωνιά
  • Σελ.: 224-283
  • Συγγραφέας.:Αθανάσιος Π. Κωστάκης