Βιβλία ελεύθερα για ανάγνωση. Εδώ θα βρείτε βιβλία για τα οποία τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο Αρχείο Τσακωνιάς είτε έχει παραχωρηθεί σε αυτό το δικαίωμα της δημοσίευσης. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους φορείς που έχουν ανταποκριθεί θετικά στο κάλεσμά μας και έχουν παραχωρήσει δικαίωμα για ψηφιοποίηση και ανάρτηση του υλικού τους. Εάν έχετε στην κατοχή σας κάποιο σπάνιο βιβλίο που αφορά την περιοχή και θα θέλατε να μας το προτείνετε για ψηφιοποίηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info[at]tsakonianarchives.gr

Λόγος Δημάρχου Δήμου Λιμναίων Αντωνίου Γ. Λεκού

 • Τίτλος: Λόγος Δημάρχου Δ. Λιμναίων Αντωνίου Γ. Λεκκού
 • Συγγραφέας: Αντώνιος Γ. Λεκός
 • Έτος: 1871
 • Σελ.: 16
 • Δήμαρχος Δήμου Λιμναίων: Αντώνιος Γ. Λεκός
 • Γραμματέας Δήμ. Λιμναίων: Λεωνίδας Καραντζάλη
 • Επέτειος: Ίδρυση συλλόγου “Η Πρόοδος”
Details

Die junglakonische Genitive auf ΗΡ

 • Τόμος: Ἀφιέρωμα εἰς Γ. Χατζιδάκιν. Διατριβαὶ φίλων καὶ μαθητῶν ἐπὶ τῇ τριακοστῇ πέμτῃ ἐπέτειῳ της ἐν τῷ πανεπιστήμιῳ καθηγεσίας αὐτοῦ
 • Έτος: 1921
 • Τίτλος: Die junglakonische Genitive auf ΗΡ
 • Σελ.: 82-88
 • Συγγραφέας: Eduard Schwyzer
Details

Τσακωνία — Sclavonia

 • Βιβλίο: Ἀφιέρωμα εἰς Γ. Χατζιδάκιν. Διατριβαὶ φίλων καὶ μαθητῶν ἐπὶ τῇ τριακοστῇ πέμπτῃ ἐπετείῳ τῆς ἐν τῷ πανεπιστημίῳ καθηγεσίας αὐτοῦ. Ἐν Ἀθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου.
 • Έτος: 1921
 • Τίτλος: Τσακωνία — Sclavonia
 • Σελ.: 130-134
 • Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Ἄμαντος
Details

Mittelgriechishes und Zakonishes

 • Βιβλίο: Bees (Βέης), Nikos A. (hrsg.). Byzantinisch-Neugrichishe Jahrbücher. Internationales wissenschaftliches Organ. Unter Mitwirckung zahlreicher Fachgenossen III. Berlin; Wilmersdorf: Verlag der “Byzantinisch-Neugrichishe Jahrbücher”
 • Έτος: 1922
 • Τίτλος: Mittelgriechishes und Zakonishes
 • Σελ.: 81-89
 • Συγγραφέας: Peter Jernstedt
Details

Παρατηρήσεις εις το λεξικόν της τσακωνικής διαλέκτου το υπό Μ. Δέφνερ εκδοθέν

Details
melanges merlier 1 - 1956

Προσθήκες και διορθώσεις στη “Χλωρίδα της Τσακωνιάς” του Μιχαήλ Δέφνερ

 • Τόμος: Melanges Octave et Meplo Merlier τόμος 1
 • Έτος: 1956
 • Τίτλος: Προσθήκες και διορθώσεις στη “Χλωρίδα της Τσακωνιάς” του Μιχαήλ Δέφνερ
 • Σελ.: 133-156
 • Συγγραφέας: Θανάσης Π. Κωστάκης
Details

Παρατηρήσεις στα Τσακώνικα της Προποντίδας

 • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος Α
 • Έτος: 1956
 • Τίτλος: Παρατηρήσεις στα Τσακώνικα της Προποντίδας
 • Σελ.: 108-126
 • Συγγραφέας.: Θανάσης Π. Κωστάκης
Details

Ένα ανέκδοτο σιγίλλιο κι ένα μπουγιουρτί

 • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος Β
 • Έτος: 1957
 • Τίτλος: Ένα ανέκδοτο σιγίλλιο κι ένα μπουγιουρτί
 • Σελ.: 369-376
 • Συγγραφέας.:Αθανάσιος Π. Κωστάκης
Details

Μια περίπτωση αναλογίας στα Τσακώνικα της Προποντίδας

 • Τόμος: Αφιέρωμα στη Μνήμη του Μανόλη Τριανταφυλλίδη
 • Έτος: 1960
 • Τίτλος: Μια περίπτωση αναλογίας στα Τσακώνικα της Προποντίδας
 • Σελ.: 231-232
 • Συγγραφέας: Κωστάκης Π. Θανάσης
 • Διάθεση: Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη
Details

Υφαντικές ύλες και επεξεργασία τους στην Τσακωνιά

 • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος Ε
 • Έτος: 1962
 • Τίτλος: Υφαντικές ύλες και επεξεργασία τους στην Τσακωνιά
 • Σελ.: 224-283
 • Συγγραφέας.:Αθανάσιος Π. Κωστάκης
Details

Οι γιωργατζάδες του Κοσμά και η γλώσσα τους

 • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος ΣΤ
 • Έτος: 1968
 • Τίτλος: Οι γιωργατζάδες του Κοσμά και η γλώσσα τους
 • Σελ.: 43-91
 • Συγγραφέας.:Αθανάσιος Π. Κωστάκης
Details

Ομιλία Δημάρχου Λεωνιδίου Στ. Μερικάκη – Η προσφορά και η Δράση των Τσακώνων κατά την επανάσταση του 1821

 • Είδος: Ομιλία – Πνευματική εκδήλωση Φ.Ε.Ο.Π. Πάρνων 12-6-1971
 • Έτος: 1971
 • Τίτλος: Ομιλία Δημάρχου Λεωνιδίου Στ. Μερικάκη – Η προσφορά και η Δράση των Τσακώνων κατά την επανάσταση του 1821
 • Σελ.: 27
 • Συγγραφέας: Στυλιανός Μερικάκης
Details

Νεοελληνικά “Πρεπενδουλια” Πραστός

 • Τόμος: Παράρτημα – Τόμος 06 – Πρακτικά Α Διεθνούς συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Σπάρτη 1975
 • Έτος: 1975
 • Τίτλος: Νεοελληνικά “Πρεπενδουλια” Πραστός
 • Σελ.: 29-36
 • Συγγραφέας: Κατερίνα Γ. Κορρέ
Details

Ο Evliya Τσελεμπή στο Ναύπλιο

 • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος ΙΓ
  Πρακτικά Α Τοπικού Συνεδρίου Αργολικών Σπουδών, Ναύπλιο
 • Έτος: 1979
 • Τίτλος: Ο Evliya Τσελεμπή στο Ναύπλιο
 • Σελ.: 111-120
 • Συγγραφέας.: Θανάσης Π. Κωστάκης
Details

Καράβια – καραβοκύρηδες – ναύτες Πελοποννήσου κατά τα χρόνια του 1821

 • Τόμος: Παράρτημα 8 – Πρακτικά Β Διεθνούς Συνεδρίου Π.Σ. Πάτρα 1980
 • Έτος: 1981-1982
 • Τίτλος: Καράβια – καραβοκύρηδες – ναύτες Πελοποννήσου κατά τα χρόνια του 1821
 • Σελ.: 5-23
 • Συγγραφέας.:Σπυρίδων Δ. Λουκάτος
Details

Κύκλος γάμου και ανθρωπολογική διαμόρφωσις του πληθυσμού της Πελοποννήσου

 • Τόμος: Παράρτημα 8 – Πρακτικά Β Διεθνούς Συνεδρίου Π.Σ. Πάτρα 1980
 • Έτος: 1981-1982
 • Τίτλος: Κύκλος γάμου και ανθρωπολογική διαμόρφωσις του πληθυσμού της Πελοποννήσου
 • Σελ.: 257-264
 • Συγγραφέας.:Πίτσιος Κ. Θεόδωρος
Details

Η Εκκλησία της Πελοποννήσου μετά την Άλωσιν

 • Τόμος: Παράρτημα 13, Τόμος Α – Πρακτικά Γ Διεθνούς Συνεδρίου Π.Σ. Καλαμάτα 1985
 • Έτος: 1987-1988
 • Τίτλος: Η Εκκλησία της Πελοποννήσου μετά την Άλωσιν
 • Σελ.: 177-209
 • Συγγραφέας.:Γριτσόπουλος Τάσος
Details

Πύργοι: Οι οχυρές κατοικίες της προεπαναστατικής Πελοποννήσου

 • Τόμος: Παράρτημα 13, Τόμος Α – Πρακτικά Γ Διεθνούς Συνεδρίου Π.Σ. Καλαμάτα 1985
 • Έτος: 1987-1988
 • Τίτλος: Πύργοι: Οι οχυρές κατοικίες της προεπαναστατικής Πελοποννήσου
 • Σελ.: 277-401
 • Συγγραφέας.: Δημακόπουλος Ιωάννης
Details

Αμαξιτοί δρόμοι της Αρχαίας Κυνουρίας

 • Τόμος: Παράρτημα 13, τόμος B΄, Πρακτικά Γ Διεθνούς Συνεδρίου ΠΣ Καλαμάτα 1985
 • Έτος: 1985
 • Τίτλος: Αμαξιτοί δρόμοι της Αρχαίας Κυνουρίας
 • Σελ.: 155-160
 • Συγγραφέας.: Φάκλαρης Παναγιώτης
Details

Μοναστηριακά Πελοποννήσου κατά την καποδιστριακή περίοδο

 • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος ΙΣΤ
 • Έτος: 1986
 • Τίτλος: Μοναστηριακά Πελοποννήσου κατά την καποδιστριακή περίοδο
 • Σελ.: 359-368
 • Συγγραφέας.:Ελένη Δ. Μπέλια
Details

Το μοναστήρι του Ταξιάρχη Μιχαήλ της Μούρας στο Παλαιοχώρι Κυνουρίας

 • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος ΙΣΤ
 • Έτος: 1986
 • Τίτλος: Το μοναστήρι του Ταξιάρχη Μιχαήλ της Μούρας στο Παλαιοχώρι Κυνουρίας
 • Σελ.: 305-332
 • Συγγραφέας.: Ισίδωρος Κακούρης
Details

Η εποχή του χαλκού εις την Αρκαδίαν και οι ιστορικοί κάτοικοι αυτής

 • Τόμος: Παράρτημα 19, Τόμος Α – Πρακτικά Δ Διεθνούς Συνεδρίου Π.Σ. Κόρινθος 1990
 • Έτος: 1992-1993
 • Τίτλος: Η εποχή του χαλκού εις την Αρκαδίαν και οι ιστορικοί κάτοικοι αυτής
 • Σελ.: 189-205
 • Συγγραφέας.:Συριόπουλος Θ. Κωνσταντίνος
Details

Φωνητικά ισόγλωσσα Τσακονιάς και Μάνης

 • Τόμος: Παράρτημα 19, Τόμος Β – Πρακτικά Δ Διεθνούς Συνεδρίου Π.Σ. Κόρινθος 1990
 • Έτος: 1992-1993
 • Τίτλος: Φωνητικά ισόγλωσσα Τσακονιάς και Μάνης
 • Σελ.: 166-184
 • Συγγραφέας.:Μηνάς Κωνσταντίνος
Details

Βιβλιοκριτική – Ιστορία και Λαογραφία της Καστάνιτσας τόμος Α

 • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος IH
 • Έτος: 1991
 • Τίτλος: Βιβλιοκριτική – Ιστορία και Λαογραφία της Καστάνιτσας τόμος Α
 • Σελ.: 355-357
 • Συγγραφέας.:Γριτσόπουλος Τάσος
Details

Η Εκκλησία της Πελοποννήσου μετά την Άλωσιν – VII Μητρόπολις Μονεμβασίας – Καλαμάτας

 • Τόμος: Πελοποννησιακά Τόμος ΙΘ
 • Έτος: 1992
 • Τίτλος: Η Εκκλησία της Πελοποννήσου μετά την Άλωσιν – VII Μητρόπολις Μονεμβασίας – Καλαμάτας
 • Σελ.: 1-224
 • Συγγραφέας: Τάσος Αθ. Γριτσόπουλος
Details

Παράρτημα 20 – Πρακτικά του Αρκαδικού Πνευματικού Συμποσίου 1992

 • Τόμος: Παράρτημα 20
 • Έτος: 1994
 • Τίτλος: Πρακτικά του Αρκαδικού Πνευματικού Συμποσίου 1992 (Λεωνίδιο 21-23 Νοεμβρίου 1992)
 • Σελ.: 412
 • Έκδοση: Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών
Details

Η δράσις των Τσακώνων κατά την Ελληνική Επανάστασιν – Μια ημιγνωστή μελέτη του Μιχαήλ Δέφνερ

 • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος ΚΑ
 • Έτος: 1995
 • Τίτλος: Η δράσις των Τσακώνων κατά την Ελληνική Επανάστασιν – Μια ημιγνωστή μελέτη του Μιχαήλ Δέφνερ
 • Σελ.: 193-208
 • Συγγραφέας.: Πενταφρόνιμος Κωνσταντίνος
Details

Παρατηρήσεις επί δύο αναθηματικών αναγλύφων από την έπαυλη Ηρώδη του Αττικού Λουκούς

 • Τόμος: Παράρτημα Τόμος 22(Β) – Πρακτικά Ε΄ Διεθνούς Συνεδρίου Πεολοποννησιακών Σπουδών Άργος-Ναύπλιο, 1995
 • Έτος: 1996
 • Τίτλος: Παρατηρήσεις επί δύο αναθηματικών αναγλύφων από την έπαυλη Ηρώδη του Αττικού Λουκούς
 • Σελ.: 422-432
 • Συγγραφέας.: Αλκμήνη Σταυρίδη
Details

Τα λαογραφικά της μεσαιωνικής Τσακωνιάς, Βιβλίο Α΄

 • Συγγραφέας: Χούπης Γ. Δημήτριος
 • Τίτλος: Τα λαογραφικά της μεσαιωνικής Τσακωνιάς, Βιβλίο Α΄
 • Έτος: 1996
 • Σελ.: 112
 • Διαχείριση: Σύλλογος των απανταχού Καστανιτσιωτών
 • Εκδόσεις: Εκπαιδευτήρια “Ο Πλάτων”
Details

Χρονικά των Τσακώνων – Τόμος IΓ

 • Τόμος: ΙΓ
 • Έτος: 1997
 • Τίτλος: Χρονικά των Τσακώνων Α Μέρος Τσακώνικα Διηγήματα Θανασης Κωστάκης Β Μέρος Τσακώνικο Ημερολόγιο Δ.Μ. Λάτση 1895
 • Συγγραφέας: Θανάσης Κωστάκης & Δ.Μ. Λάτσης
 • Σελ.: 160
 • ISSN.: 1107-0897
Details

Η Τσουράνα – Τσακώνικο διήγημα (Α Τσουράνα – Ιστόρζ̌ία Τσακώνικο)

 • Συγγραφέας : Στρατήγης Κ. Γεώργιος
 • Μετάφραση – Σχόλια : Χούπης Γ. Δημήτριος
 • Τίτλος: Η Τσουράνα – Τσακώνικο διήγημα (Α Τσουράνα – Ιστόρζ̌ία Τσακώνικο)
 • Έτος: 2000
 • Σελ.: 77
 • ISBN.:
 • Εκδόσεις: Μορφωτικός Σύλλογος Καστάνιτσας & Σύλλογος Απανταχού Καστανιτσιωτών
Details

Συμβολή των Ενετών στην χαρτογράφηση της Πελοποννήσου έως τα τέλη του 17ου αιώνα

 • Τόμος: Πελοποννησιακά, τόμος ΚΓ
 • Έτος: 2002
 • Τίτλος: Συμβολή των Ενετών στην χαρτογράφηση της Πελοποννήσου έως τα τέλη του 17ου αιώνα
 • Σελ.: 97-130
 • Συγγραφέας.: Χρυσοχόου Α. Στέλλα
Details

Κάστρα της Κυνουρίας. Επισκόπηση των μεσαιωνικών κάστρων της Τσακωνιάς

 • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος ΚΓ
 • Έτος: 2002
 • Τίτλος: Κάστρα της Κυνουρίας. Επισκόπηση των μεσαιωνικών κάστρων της Τσακωνιάς
 • Σελ.: 193-227
 • Συγγραφέας.:Αναστάσιος Ι. Μπάλλας
Details

Τα εκκλησιαστικά θέματα στα “Πελοποννησιακά”

 • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος ΚΖ
 • Έτος: 2004
 • Τίτλος: Τα εκκλησιαστικά θέματα στα “Πελοποννησιακά”
 • Σελ.: 97-102
 • Συγγραφέας.:Αλέξανδρος Μητροπολίτης Μαντινείας & Κυνουρίας
Details

Βιβλιοκριτική – Πραστός, η παλιά πρωτεύουσα της Τσακωνιάς

 • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος ΚΖ
 • Έτος: 2004
 • Τίτλος: Βιβλιοκριτική – Πραστός, η παλιά πρωτεύουσα της Τσακωνιάς
 • Σελ.: 274-275
 • Συγγραφέας.:Γριτσόπουλος Τάσος
Details

Γεώργιος Καλούδης – Ο γυμνασιάρχης της απελευθέρωσης – Λεωνίδιο 1925-1927

 • Τίτλος: Γεώργιος Καλούδης – Ο γυμνασιάρχης της απελευθέρωσης
 • Κεφάλαιο: Γυμνάσιο Λεωνιδίου (1925-1927)
 • Συγγραφέας: Σπύρος Εργολάβος – Σύνδεσμος Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων
 • Έκδοση: Δήμος Ιωαννιτών
 • Σελ.: 159-167
 • Έτος: 2004
 • ISBN: 960-86865-2-0
Details
Μερκουριάδου Αρτεμισία - Έρχομαι με τις αναμνήσεις

Παρίουρ ένι με του θύνισε – Έρχομαι με τις αναμνήσεις

 • Συγγραφέας: Αρτεμισία Παν. Μερκουριάδου
 • Τίτλος: Παρίουρ ένι με του θύνισε – Έρχομαι με τις αναμνήσεις
 • Έτος: 2004
 • Σελ.: 97
 • ISBN.: 960-630-184-2
 • Εκδόσεις: Επτάλοφος ΑΒΕΕ – https://eptalofos.gr/
Details

Μορφοσυντακτικές παρατηρήσεις για το ρηματικό σύστημα της Τσακώνικης Διαλέκτου

 • Τόμος: Παράρτημα 27, Τόμος Β – Πρακτικά Ζ Διεθνούς Συνεδρίου Π.Σ. Πύργος Γαστούνη Αμαλιάδα 2005
 • Έτος: 2007
 • Τίτλος: Μορφοσυντακτικές παρατηρήσεις για το ρηματικό σύστημα της Τσακώνικης Διαλέκτου
 • Σελ.: 481-490
 • Συγγραφέας.:Edson Reis Meira
Details

Τοπική αυτοδιοίκηση Νομού Αρκαδίας (1883-2005), Οργανισμοί (Δήμοι – Κοινότητες) και πληθυσμιακό κεφάλαιο

 • Τόμος: Παράρτημα 27, Τόμος Γ – Πρακτικά Z Διεθνούς Συνεδρίου Π.Σ. Πύργος Γαστούνη Αμαλιάδα 2005
 • Έτος: 2007
 • Τίτλος: Τοπική αυτοδιοίκηση Νομού Αρκαδίας (1883-2005), Οργανισμοί (Δήμοι – Κοινότητες) και πληθυσμιακό κεφάλαιο
 • Σελ.: 302-324
 • Συγγραφέας.: Μπαμπούνης Χαράλαμπος
Details

Видовременная система цаконского диалекта новогреческого языка (Χρόνοι και μορφές του ρήματος στα Τσακώνικα)

 • Είδος: Μεταπτυχιακή Εργασία
 • Έτος: 2008
 • Τίτλος: Видовременная система цаконского диалекта новогреческого языка (Χρόνοι και μορφές του ρήματος στα Τσακώνικα)
 • Σελ.: 32
 • Συγγραφέας: Svetlana Vydrina
Details

Χαρτογραφώντας την Ιστορία. Ανάπτυξη Μεθόδων και Προτύπων Χαρτογραφικής Αναπαράστασης Περιοχών Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος της Αρκαδίας

 • Τόμος: Πρακτικά 11ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας “Η Χαρτογραφία του Ελληνικού Κράτους”, 8-11/12/2010
 • Έτος: 2010
 • Τίτλος: Χαρτογραφώντας την Ιστορία. Ανάπτυξη Μεθόδων και Προτύπων Χαρτογραφικής Αναπαράστασης Περιοχών Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος της Αρκαδίας
 • Συγγραφέας: Γρηγορακάκης Γρηγόριος, Τσάτσαρης Ανδρέας, Κάτσιος Ιωάννης, Καραβία Έλενη, Καραπαναγιώτου Άννα, Σουχλερής Λεωνίδας, Φριτζίλας Σταμάτης
 • Σελ.: 175-208
Details

Διαδικασίες ένταξης του «Τσακώνικου» χορού στο ρεπερτόριο της «εθνικής» χορευτικής ταυτότητας

 • Έτος: 2011
 • Τίτλος: Διαδικασίες ένταξης του «Τσακώνικου» χορού στο ρεπερτόριο της «εθνικής» χορευτικής ταυτότητας
 • Συγγραφέας: Χείλαρη Αναστασία
 • Γλώσσα άρθρου: Ελληνικά
 • Δημοσιεύθηκε: Στα Πρακτικά του Επιστημονικού Συνεδρίου «Έρευνα και εφαρμογές στην αθλητική επιστήμη», Αθήνα: ΕΚΠΑ-ΤΕΦΑΑ, σελ. 134 (αναρτημένη ανακοίνωση)
Details

Διπλωματκή Εργασία: «Προστασία και ανάδειξη της υλικής και άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς-Η περίπτωση της Κυνουρίας»

 • Έτος: 2012
 • Είδος: Διπλωματική
 • Τίτλος: Προστασία και ανάδειξη της υλικής και άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς-Η περίπτωση της Κυνουρίας
 • Συγγραφέας: Παρασκευά Μαρία
 • Σελ.: 279
Details

Χορός και εθνική ταυτότητα: Το παράδειγμα της ένταξης του Τσακώνικου χορού στα σχολικά αναλυτικά προγράμματα

 • Έτος: 2012
 • Τίτλος: Χορός και εθνική ταυτότητα: Το παράδειγμα της ένταξης του “Τσακώνικου” χορού στα σχολικά αναλυτικά προγράμματα
 • Συγγραφέας: Χείλαρη Αναστασία
 • Γλώσσα άρθρου: Ελληνικά
 • Δημοσιεύθηκε: Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Λαϊκός πολιτισμός και εκπαίδευση», Καρδίτσα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Κέντρο Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας «Ο Απόλλων Καρδίτσας» , σ. 263- 276
Details

Γενική πτώση και περιφραστική δομή στην Τσακώνικη

 • Έτος: 2013
 • Τίτλος: Genitive Forms and Correspondent Periphrastic Constructions in Tsakonian
 • Συγγραφέας: Maxim Kisilier & Valentina Fedchenko
 • Γλώσσα άρθρου: Ρώσικα
 • Δημοσιεύθηκε: Индоевропейское языкознание и классическая филология XVII. 418-428.
 • Σελίδες: 11
Details
Anastasia Dragunkina

Цаконская лексика в синхронии и диахронии (Τσακώνικο λεξιλόγιο στη συγχρονία και διαχρονία

 • Είδος: Μεταπτυχιακή εργασία
 • Έτος: 2013
 • Τίτλος: Цаконская лексика в синхронии и диахронии (Τσακώνικο λεξιλόγιο στη συγχρονία και διαχρονία)
 • Σελ.: 114
 • Συγγραφέας: Anastasia Dragunkina
Details

Subdialectal diversity in the Tsakonian speaking area of Arkadia

 • Πρακτικά Συνεδρίου: Janse, Mark, Brian D. Joseph, Angela Ralli & Metin Bagriacik (eds.). Proceedings of the 5th international conference of Modern Greek dialects and linguistic theory (MGDLT 5). Ghent, Belgium. 20–22 September 2012. Patras: University of Patras
 • Έτος: 2013
 • Τίτλος: Subdialectal diversity in the Tsakonian speaking area of Arkadia
 • Σελ.: 76-88
 • Συγγραφέας: Valentina Fedchenko
Details

Το αρχείο του Ιατρικού Συλλόγου Κυνουρίας (1924-1928)

 • Έτος: 2014
 • Τίτλος: Το αρχείο του Ιατρικού Συλλόγου Κυνουρίας (1924-1928), όπως περιήλθε στα Γενικά Αρχεία του Κράτους Νομού Αργολίδας
 • Συγγραφέας: Σωτήριος Γ. Ραπτόπουλος, Δημήτριος Χ. Γεωργόπουλος
 • Εκδόσεις: Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Σπουδών “Opuscula Peloponnesiaca”
 • Σελ.: 13
Details

Όταν ο χορός χάνει τα τραγούδια του και τα τραγούδια το χορό τους. Η περίπτωση του «Τσακώνικου» χορού»

 • Έτος: 2015
 • Τίτλος: Όταν ο χορός χάνει τα τραγούδια του και τα τραγούδια το χορό τους. Η περίπτωση του «Τσακώνικου» χορού
 • Συγγραφέας: Χείλαρη Αναστασία
 • Γλώσσα άρθρου: Ελληνικά
 • Δημοσιεύθηκε: Στα Πρακτικά του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Δημοτικό τραγούδι και Ιστορία», Καρδίτσα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Κέντρο Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας «Ο Απόλλων Καρδίτσας»
Details
Α. Μερκουριάδου - Δραπέτευσαν από τη φωλιά της καρδιάς

Τσαφήταϊ από τον όζε τα καρδία – Δραπέτευσαν από τη φωλιά της καρδιάς

 • Συγγραφέας: Αρτεμισία Παν. Μερκουριάδου
 • Τίτλος: Τσαφήταϊ από τον όζε τα καρδία – Δραπέτευσαν από τη φωλιά της καρδιάς
 • Έτος: 2015
 • Σελ.: 127
 • ISBN.: 978-960-93-7210-7
 • Εκδόσεις: Επτάλοφος ΑΒΕΕ – https://eptalofos.gr/
Details

Πως γράφτηκε ο εμφύλιος – πως περιέγραψαν οι δύο πλευρές τις μάχες του εμφυλίου Λεωνιδίου – Αγίου Βασιλείου (21-22 Ιανουαρίου 1949)

 • Έτος: 2016
 • Τίτλος: Πως γράφτηκε ο εμφύλιος – πως περιέγραψαν οι δύο πλευρές τις μάχες του εμφυλίου Λεωνιδίου – Αγίου Βασιλείου (21-22 Ιανουαρίου 1949)
 • Εκδόσεις: Αρχείο της Τσακωνιάς
 • Συγγραφέας: Γεώργιος Ν. Παπαθανασόπουλος
 • Σελ.: 196
 • ISBN: 978-618-81611-1-5
Details

Παραμύθι: Ο καοσ̌καλικό

 • Έτος: 2016
 • Τίτλος: Οπτικοποιημένο Παραμύθι – Καοσκαλικό
 • Συγγραφέας: Ο Καλοκάντζαρος σώζει το Καλικαντζαροχωριό / Ηλιόπουλος, Βαγγέλης Δ. / 2008 Εκδόσεις Πατάκη
 • Θεατρική Διασκευή: Για το Σπίτι των Παραμυθιών (2016-2017) – Ε. Πουτσελά & Θ. Ρουσάλη
Details

 • Είδος: Πτυχιακή
 • Έτος: 2018
 • Συγγραφέας: Αντωνοπούλου Χριστιάννα
 • Τίτλος: Ο συγκρητισμός των πτώσεων στην Τσακωνική διάλεκτο
 • Σελ.: 31
Details

Cultural Routes in Kynouria of Arcadia: Geospatial Database Design and Software Development for Web Mapping of the Spatio-Historical Information

 • Τόμος: Heritage 2018
 • Έτος: 2018
 • Τίτλος: Cultural Routes in Kynouria of Arcadia: Geospatial Database Design and Software Development for Web Mapping of the Spatio-Historical Information
 • Συγγραφείς: Γρηγορακάκης Γρηγόριος, Μπουκουβάλας Λάμπρος, Τσάτσαρης Ανδρέας
 • Σελ.: 21
 • ISSN.: 2571-9408
Details