Μια περίπτωση αναλογίας στα Τσακώνικα της Προποντίδας

 • Τόμος: Αφιέρωμα στη Μνήμη του Μανόλη Τριανταφυλλίδη
 • Έτος: 1960
 • Τίτλος: Μια περίπτωση αναλογίας στα Τσακώνικα της Προποντίδας
 • Σελ.: 231-232
 • Συγγραφέας: Κωστάκης Π. Θανάσης
 • Διάθεση: Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη

Τα Τσακώνικα και η επιβίωσης της Αρχαίας Λακωνικής

 • Τόμος: Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά
 • Έτος: 1959
 • Τίτλος: Τα Τσακώνικα και η επιβίωσης της Αρχαίας Λακωνικής
 • Σελ.: 97-101
 • Συγγραφέας: Θανάσης Π. Κωστάκης