Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε όλες τις εκδόσεις των Χρονικών των Τσακώνων, περιοδικού που εκδίδεται από το Αρχείο Τσακωνιάς από το 1956 μέχρι σήμερα.

Σκοπός του περιοδικού είναι να εξυπηρετήσει τους καταστατικούς σκοπούς του σωματείου όπως αυτοί περιγράφονται στο καταστατικό του δηλαδή “… δια την περιισυλλογή των στοιχείων εκείνων, τα οποία συνδέονται οπωσδήποτε με την ιστορία της Τσακωνιάς, την γλώσσα, την Λαογραφία της, τα ήθη και τα έθιμά της και την πνευματική δημιουργία της από την πρώτη της καταβολής μέχρι των ημερών μας”

Την ευθύνη της έκδοσης του περιοδικούς αυτού την έχει το Δ.Σ. του Αρχείου της Τσακωνιάς, το οποίο αποφασίζει κάθε πότε υπάρχει ικανός όγκος δεδομένων για να προχωρήσει στην επόμενη έκδοση. Η έκδοση πλέον χαρακτηρίζεται από τον ISSN 1107-0897. Το περιοδικό σύγγραμα “Χρονικά των Τσακώνων” χρησιμοποιείται κατά κόρων για την δημοσίευση των πρακτικών των Τσακώνικων Συνεδρίων, δεδομένων των εργασιών που παρουσιάζεται και της συνάφειας που έχουν με το αντικείμενο που πραγματεύεται.

Στις σελίδες του περιοδικού, ο αναγνώστης μπορεί να βρει στοιχεία για την περιοχή της Τσακωνιάς όπως καταγράφονται από ντόπιους αρθρογράφους καθώς και επιστημονικές εργασίες – παρουσιάσεις αποτέλεσμα ερευνών επιστημονικών ομάδων σχετικά τόσο με την Τσακώνικη διάλεκτο όσο και με τα ήθη, έθιμα και λαογραφία της περιοχής.