Γλαφυρά περιγράφει τους στόχους και σκοπούς ένας εκ των ιδρυτών του “Αρχείου της Τσακωνιάς” ο τ. Δήμαρχος Λεωνιδίου, Ιατρός Στυλιανός Μερικάκης σε άρθρο του, το οποίο δημοσιεύθηκε στον Α Τόμο των Χρονικών των Τσακώνων, 1956.

 


… Ένα σωματείο με πνευματικούς σκοπούς, το οποίο να αποτελέσει ένα πυρήνα, ο οποίος να δώσει την ώθηση σε μια πνευματική κίνηση μέσα στην μικρή μας Κοινωνία, και το οποίο ακόμα να κινήσει το ενδιαφέρον και την προσοχή γύρω από τα Τσακώνικα Θέματα, παλαιότερα και σύγχρονα, την Ιστορία, την Λαογραφία του τόπου, τα μνημεία του και την τέχνη του. ακόμα δε να προσπαθήσει να εξαντλήσει το ενδιαφέρον και την προσοχή γύρω από το γιγάντιο Πνευματικό Μνημείο που διαθέτει η Τσακωνιά, την γλώσσα την Τσακώνικη, το λέγω δε γιγάντιο, διότι δεν είναι μικρό πράγμα να χρησιμοποιείται στην Τσακωνιά μέχρι σήμερα σαν γλωσσικό όργανο, η αρχαιοτέρα, μετά την Ποντιακή, ομιλουμένη γλώσσα!!!