Ένα ανέκδοτο σιγίλλιο κι ένα μπουγιουρτί

  • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος Β
  • Έτος: 1957
  • Τίτλος: Ένα ανέκδοτο σιγίλλιο κι ένα μπουγιουρτί
  • Σελ.: 369-376
  • Συγγραφέας.:Αθανάσιος Π. Κωστάκης

Παρατηρήσεις στα Τσακώνικα της Προποντίδας

  • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος Α
  • Έτος: 1956
  • Τίτλος: Παρατηρήσεις στα Τσακώνικα της Προποντίδας
  • Σελ.: 108-126
  • Συγγραφέας.: Θανάσης Π. Κωστάκης