Ενημερωτικό υλικό για το 8ο Τσακώνικο Συνέδριο 9-11 Σεπτεμβρίου 2016 στο Λεωνίδιο και Πραστό Κυνουρίας.