Χρονικά των Τσακώνων – Τόμος ΚΓ(2) – Α) Το επίθετο «Τσάκωνας». Β) Ο οικισμός «Τσακώνικα» Πατρών, η συνοικία «Τσακώνικα» Κορίνθου και τα χωριά «Τσάκωνη» Καστοριάς και «Τσάκων» Εδέσσης. Γ) Χρήστος Τσάκωνας ο νέος «Κολόμβος» της Αμερικής: ο βίος και η πολιτεία του.

You are here: