Χρονικά των Τσακώνων – Τόμος ΚΓ(1) – «Αξιομίμητοι Ευποιητές» της Τσακωνιάς (19ος αι.-αρχές 20ού αιώνα). Η μεταθανάτια βούληση ιερέων κληροδοτών της εκπαίδευσης, όπως εκφράστηκε στις διαθήκες τους

You are here: