Χρονικά των Τσακώνων – Τόμος ΚΒ(2) – Το λιμάνι της Πλάκας (Λεωνίδιον) και η ακτοπλοϊκή του σύνδεση με τον Πειραιά από το 1883 μέχρι και το 2002

You are here: