Χρονικά των Τσακώνων – Τόμος ΚΒ(2) – Η από το Πολεμικό μας Ναυτικό καταστροφή του σκάφους από την Αλβανία στον όρμο του Φωκιανού τον Σεπτέμβριο του 1948. Διαπιστώσεις και συμπεράσματα

You are here: