Χρονικά των Τσακώνων – Τόμος ΚΑ(1) – Επιβίωση της Τσακώνικης διαλέκτου στα τοπωνύμια αλλά και στα επώνυμα.

You are here: