Χρονικά των Τσακώνων – Τόμος ΙΗ – Το εργαστήρι μαρμαρογλυπτικής του Πραστού (1720-1740 περίπου) και τα έργα του στην ευρύτερη επαρχία Κυνουρίας

You are here: