Χρονικά των Τσακώνων – Τόμος ΙΗ – Λέξεις και φράσεις, της Τσακώνικης διαλέκτου που απαντώνται στα εκκλησιαστικά βιβλία

You are here: