Χρονικά των Τσακώνων – Τόμος Ε – Το Μοναστήρι της έλωνας υπαγόταν στην «Επισκοπή Ρέοντος και Πραστού»

You are here: