Πελοποννησιακά τόμος Η

Τσακώνικα προικοσύμφωνα του 18ου και 19ου αιώνα

  • Τόμος: Πελοποννησιακά τόμος Η
  • Έτος: 1971
  • Τίτλος: Τσακώνικα προικοσύμφωνα του 18ου και 19ου αιώνα
  • Σελ.: 277-410
  • Συγγραφέας.: Μακρυμίχαλος Ι. Στέφανος

Πελοποννησιακά τόμος Η

Λόγος επιτάφιος εις Γιαννούλην Καραμάνον

  • Τόμος: Πελοποννησιακά τόμος ΗΓιαννούλη
  • Έτος: 1971
  • Τίτλος: Λόγος επιτάφιος εις Γιαννούλην Καραμάνον
  • Σελ.: 483-485
  • Συγγραφέας.: Γιανναροπούλου Κ. Ιωάννα