Πελοποννησιακά τόμος Η

Δικαιοπρακτικά έγγραφα εκ της μονής Ρεοντινού

  • Τόμος: Πελοποννησιακά τόμος Η
  • Έτος: 1971
  • Τίτλος: Δικαιοπρακτικά έγγραφα εκ της μονής Ρεοντινού
  • Σελ.: 201-238
  • Συγγραφέας.: Γιανναροπούλου Κ. Ιωάννα