Βιβλιοκριτική – Ιστορικά Λεωνιδίου και Τσακωνιάς

  • Τόμος: Πελοποννησιακά Τόμος ΙΘ
  • Έτος: 1992
  • Τίτλος: Βιβλιοκριτική – Ιστορικά Λεωνιδίου και Τσακωνιάς
  • Σελ.: 434-438
  • Συγγραφέας: Τάσος Αθ. Γριτσόπουλος