Καράβια – καραβοκύρηδες – ναύτες Πελοποννήσου κατά τα χρόνια του 1821

 • Τόμος: Παράρτημα 8 – Πρακτικά Β Διεθνούς Συνεδρίου Π.Σ. Πάτρα 1980
 • Έτος: 1981-1982
 • Τίτλος: Καράβια – καραβοκύρηδες – ναύτες Πελοποννήσου κατά τα χρόνια του 1821
 • Σελ.: 5-23
 • Συγγραφέας.:Σπυρίδων Δ. Λουκάτος

Ο Evliya Τσελεμπή στο Ναύπλιο

 • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος ΙΓ
  Πρακτικά Α Τοπικού Συνεδρίου Αργολικών Σπουδών, Ναύπλιο
 • Έτος: 1979
 • Τίτλος: Ο Evliya Τσελεμπή στο Ναύπλιο
 • Σελ.: 111-120
 • Συγγραφέας.: Θανάσης Π. Κωστάκης