Παρατηρήσεις επί δύο αναθηματικών αναγλύφων από την έπαυλη Ηρώδη του Αττικού Λουκούς

  • Τόμος: Παράρτημα Τόμος 22(Β) – Πρακτικά Ε΄ Διεθνούς Συνεδρίου Πεολοποννησιακών Σπουδών Άργος-Ναύπλιο, 1995
  • Έτος: 1996
  • Τίτλος: Παρατηρήσεις επί δύο αναθηματικών αναγλύφων από την έπαυλη Ηρώδη του Αττικού Λουκούς
  • Σελ.: 422-432
  • Συγγραφέας.: Αλκμήνη Σταυρίδη

Η δράσις των Τσακώνων κατά την Ελληνική Επανάστασιν – Μια ημιγνωστή μελέτη του Μιχαήλ Δέφνερ

  • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος ΚΑ
  • Έτος: 1995
  • Τίτλος: Η δράσις των Τσακώνων κατά την Ελληνική Επανάστασιν – Μια ημιγνωστή μελέτη του Μιχαήλ Δέφνερ
  • Σελ.: 193-208
  • Συγγραφέας.: Πενταφρόνιμος Κωνσταντίνος