Κάστρα της Κυνουρίας. Επισκόπηση των μεσαιωνικών κάστρων της Τσακωνιάς

  • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος ΚΓ
  • Έτος: 2002
  • Τίτλος: Κάστρα της Κυνουρίας. Επισκόπηση των μεσαιωνικών κάστρων της Τσακωνιάς
  • Σελ.: 193-227
  • Συγγραφέας.:Αναστάσιος Ι. Μπάλλας