Παρατηρήσεις στα Τσακώνικα της Προποντίδας

  • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος Α
  • Έτος: 1956
  • Τίτλος: Παρατηρήσεις στα Τσακώνικα της Προποντίδας
  • Σελ.: 108-126
  • Συγγραφέας.: Θανάσης Π. Κωστάκης

Παρατηρήσεις εις το λεξικόν της τσακωνικής διαλέκτου το υπό Μ. Δέφνερ εκδοθέν