Αμαξιτοί δρόμοι της Αρχαίας Κυνουρίας

  • Τόμος: Παράρτημα 13, τόμος B΄, Πρακτικά Γ Διεθνούς Συνεδρίου ΠΣ Καλαμάτα 1985
  • Έτος: 1985
  • Τίτλος: Αμαξιτοί δρόμοι της Αρχαίας Κυνουρίας
  • Σελ.: 155-160
  • Συγγραφέας.: Φάκλαρης Παναγιώτης

Πύργοι: Οι οχυρές κατοικίες της προεπαναστατικής Πελοποννήσου

  • Τόμος: Παράρτημα 13, Τόμος Α – Πρακτικά Γ Διεθνούς Συνεδρίου Π.Σ. Καλαμάτα 1985
  • Έτος: 1987-1988
  • Τίτλος: Πύργοι: Οι οχυρές κατοικίες της προεπαναστατικής Πελοποννήσου
  • Σελ.: 277-401
  • Συγγραφέας.: Δημακόπουλος Ιωάννης