Κάστρα της Κυνουρίας. Επισκόπηση των μεσαιωνικών κάστρων της Τσακωνιάς

  • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος ΚΓ
  • Έτος: 2002
  • Τίτλος: Κάστρα της Κυνουρίας. Επισκόπηση των μεσαιωνικών κάστρων της Τσακωνιάς
  • Σελ.: 193-227
  • Συγγραφέας.:Αναστάσιος Ι. Μπάλλας

Συμβολή των Ενετών στην χαρτογράφηση της Πελοποννήσου έως τα τέλη του 17ου αιώνα

  • Τόμος: Πελοποννησιακά, τόμος ΚΓ
  • Έτος: 2002
  • Τίτλος: Συμβολή των Ενετών στην χαρτογράφηση της Πελοποννήσου έως τα τέλη του 17ου αιώνα
  • Σελ.: 97-130
  • Συγγραφέας.: Χρυσοχόου Α. Στέλλα