Υφαντικές ύλες και επεξεργασία τους στην Τσακωνιά

  • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος Ε
  • Έτος: 1962
  • Τίτλος: Υφαντικές ύλες και επεξεργασία τους στην Τσακωνιά
  • Σελ.: 224-283
  • Συγγραφέας.:Αθανάσιος Π. Κωστάκης

Τα Τσακώνικα και η επιβίωσης της Αρχαίας Λακωνικής

  • Τόμος: Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά
  • Έτος: 1959
  • Τίτλος: Τα Τσακώνικα και η επιβίωσης της Αρχαίας Λακωνικής
  • Σελ.: 97-101
  • Συγγραφέας: Θανάσης Π. Κωστάκης