Βιβλιοκριτική – Πραστός, η παλιά πρωτεύουσα της Τσακωνιάς

  • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος ΚΖ
  • Έτος: 2004
  • Τίτλος: Βιβλιοκριτική – Πραστός, η παλιά πρωτεύουσα της Τσακωνιάς
  • Σελ.: 274-275
  • Συγγραφέας.:Γριτσόπουλος Τάσος