Πελοποννησιακά τόμος Η

Τσακώνικα προικοσύμφωνα του 18ου και 19ου αιώνα

 • Τόμος: Πελοποννησιακά τόμος Η
 • Έτος: 1971
 • Τίτλος: Τσακώνικα προικοσύμφωνα του 18ου και 19ου αιώνα
 • Σελ.: 277-410
 • Συγγραφέας.: Μακρυμίχαλος Ι. Στέφανος

Πελοποννησιακά τόμος Η

Δικαιοπρακτικά έγγραφα εκ της μονής Ρεοντινού

 • Τόμος: Πελοποννησιακά τόμος Η
 • Έτος: 1971
 • Τίτλος: Δικαιοπρακτικά έγγραφα εκ της μονής Ρεοντινού
 • Σελ.: 201-238
 • Συγγραφέας.: Γιανναροπούλου Κ. Ιωάννα

Οι γιωργατζάδες του Κοσμά και η γλώσσα τους

 • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος ΣΤ
 • Έτος: 1968
 • Τίτλος: Οι γιωργατζάδες του Κοσμά και η γλώσσα τους
 • Σελ.: 43-91
 • Συγγραφέας.:Αθανάσιος Π. Κωστάκης