Περίληψη Εισήγησης: Η Τσακώνικη οικονομία, κατά τον 17ο και 19ο αιώνα

Τίτλος: Η Τσακώνικη οικονομία, κατά τον 17ο και 19ο αιώνα (Ένα ιδιότυπο μοντέλο «κλειστής» και «ανοικτής» οικονομίας) Εισηγητής: Καραμπελιάς Γιώργος, Οικονομολόγος – συγγραφέας Περίληψη Εισήγησης για το 8ο Τσακώνικο Συνέδριο Αυτό που χαρακτηρίζει την τσακώνικη οικονομία και κοινωνία κατά την υπό εξέταση περίοδο, είναι ο ιδιότυπος χαρακτήρας της, από τη μία πλευρά μία οικονομία αυτοκατανάλωσης,…