Διπλωματκή Εργασία: «Προστασία και ανάδειξη της υλικής και άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς-Η περίπτωση της Κυνουρίας»

  • Έτος: 2012
  • Είδος: Διπλωματική
  • Τίτλος: Προστασία και ανάδειξη της υλικής και άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς-Η περίπτωση της Κυνουρίας
  • Συγγραφέας: Παρασκευά Μαρία
  • Σελ.: 279