Μια περίπτωση αναλογίας στα Τσακώνικα της Προποντίδας

 • Τόμος: Αφιέρωμα στη Μνήμη του Μανόλη Τριανταφυλλίδη
 • Έτος: 1960
 • Τίτλος: Μια περίπτωση αναλογίας στα Τσακώνικα της Προποντίδας
 • Σελ.: 231-232
 • Συγγραφέας: Κωστάκης Π. Θανάσης
 • Διάθεση: Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη

melanges merlier 1 - 1956

Προσθήκες και διορθώσεις στη “Χλωρίδα της Τσακωνιάς” του Μιχαήλ Δέφνερ

 • Τόμος: Melanges Octave et Meplo Merlier τόμος 1
 • Έτος: 1956
 • Τίτλος: Προσθήκες και διορθώσεις στη “Χλωρίδα της Τσακωνιάς” του Μιχαήλ Δέφνερ
 • Σελ.: 133-156
 • Συγγραφέας: Θανάσης Π. Κωστάκης

Παρατηρήσεις εις το λεξικόν της τσακωνικής διαλέκτου το υπό Μ. Δέφνερ εκδοθέν

Τσακωνία — Sclavonia

 • Βιβλίο: Ἀφιέρωμα εἰς Γ. Χατζιδάκιν. Διατριβαὶ φίλων καὶ μαθητῶν ἐπὶ τῇ τριακοστῇ πέμπτῃ ἐπετείῳ τῆς ἐν τῷ πανεπιστημίῳ καθηγεσίας αὐτοῦ. Ἐν Ἀθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου.
 • Έτος: 1921
 • Τίτλος: Τσακωνία — Sclavonia
 • Σελ.: 130-134
 • Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Ἄμαντος