Φωνητικά ισόγλωσσα Τσακονιάς και Μάνης

  • Τόμος: Παράρτημα 19, Τόμος Β – Πρακτικά Δ Διεθνούς Συνεδρίου Π.Σ. Κόρινθος 1990
  • Έτος: 1992-1993
  • Τίτλος: Φωνητικά ισόγλωσσα Τσακονιάς και Μάνης
  • Σελ.: 166-184
  • Συγγραφέας.:Μηνάς Κωνσταντίνος

Η εποχή του χαλκού εις την Αρκαδίαν και οι ιστορικοί κάτοικοι αυτής

  • Τόμος: Παράρτημα 19, Τόμος Α – Πρακτικά Δ Διεθνούς Συνεδρίου Π.Σ. Κόρινθος 1990
  • Έτος: 1992-1993
  • Τίτλος: Η εποχή του χαλκού εις την Αρκαδίαν και οι ιστορικοί κάτοικοι αυτής
  • Σελ.: 189-205
  • Συγγραφέας.:Συριόπουλος Θ. Κωνσταντίνος