Ευρετήριο Άρθρων

Συγγραφέας: Χείλαρη Αναστασία

  1. Χρονικά των Τσακώνων – Τόμος ΚΓ(2) – Διεκδικώντας ένα καλύτερο μέλλον: Σχέδιο πρότασης για μια δημιουργική ενασχόληση με σημαντικά πολιτισμικά τεχνουργήματα όπως είναι τα Αερόστατα και ο Τσακώνικος χορός στο Λεωνίδιο Κυνουρίας, 2018, Δημοσίευση
  2. Όταν ο χορός χάνει τα τραγούδια του και τα τραγούδια το χορό τους. Η περίπτωση του «Τσακώνικου» χορού», 2015, Δημοσίευση
  3. Χρονικά των Τσακώνων – Τόμος ΚΒ(1) – Χορός και διασπορά: Η περίπτωση των Λενιδιωτών του Chicago, 2014, Δημοσίευση
  4. Χορός και εθνική ταυτότητα: Το παράδειγμα της ένταξης του Τσακώνικου χορού στα σχολικά αναλυτικά προγράμματα, 2012, Δημοσίευση
  5. Διαδικασίες ένταξης του «Τσακώνικου» χορού στο ρεπερτόριο της «εθνικής» χορευτικής ταυτότητας, 2011, Δημοσίευση
  6. Χρονικά των Τσακώνων – Τόμος ΚΑ(1) – Η συμβολή των διανοούμενων στην προβολή της Τοπικής Ταυτότητας του Λεωνιδίου μέσα από το παράδειγμα του Τσακώνικου Χορού, 2010, Δημοσίευση
  7. Χρονικά των Τσακώνων – Τόμος ΙΣΤ – Ο παραδοσιακός χορός στο Λεωνίδιο, 2002, Δημοσίευση

Ευρετήριο συγγραφέων