Ευρετήριο Άρθρων

Συγγραφέας: Λυσίκατος Σωτήριος

  1. Χρονικά των Τσακώνων – Τόμος ΚΓ(2) – Α) Το επίθετο «Τσάκωνας». Β) Ο οικισμός «Τσακώνικα» Πατρών, η συνοικία «Τσακώνικα» Κορίνθου και τα χωριά «Τσάκωνη» Καστοριάς και «Τσάκων» Εδέσσης. Γ) Χρήστος Τσάκωνας ο νέος «Κολόμβος» της Αμερικής: ο βίος και η πολιτεία του., 2018, Δημοσίευση
  2. Χρονικά των Τσακώνων – Τόμος ΚΒ(2) – Θεόδωρος Δ. Δολιανίτης: Ο γιατρός, 1892 – 1972, 2014, Δημοσίευση
  3. Χρονικά των Τσακώνων – Τόμος ΚΒ(1) – Τσακώνικη Ποίηση – Χρήστος Αρβανίτης & Ηλίας Ψαρολόγος, 2014, Δημοσίευση
  4. Χρονικά των Τσακώνων – Τόμος ΚΑ(1) – Η θεολογία των Τσακώνικων τραγουδιών, 2010, Δημοσίευση
  5. Χρονικά των Τσακώνων – Τόμος ΙΗ – Φρασεολογία της Τσακώνικης, 2005, Δημοσίευση
  6. Χρονικά των Τσακώνων – Τόμος Θ, 1990, Βιβλίο
  7. Χρονικά των Τσακώνων – Τόμος Ζ – Κίνητρα Ερεθίσματα για τη διατήρηση της Τσακώνικης διαλέκτου, 1986, Δημοσίευση
  8. Χρονικά των Τσακώνων – Τόμος Ε – Μελανιώτικα τοπωνύμια, 1980, Δημοσίευση

Ευρετήριο συγγραφέων