Ευρετήριο Άρθρων

Συγγραφέας: Δέφνερ Μιχαήλ

 1. Χρονικά των Τσακώνων – Τόμος ΙΒ – Η δράσις των Τσακώνων κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν, 1996, Δημοσίευση
 2. Χρονικά των Τσακώνων – Τόμος ΙΒ – Αγγελία Η Τσακωνιά, 1996, Αγγελία
 3. Η δράσις των Τσακώνων κατά την Ελληνική Επανάστασιν – Μια ημιγνωστή μελέτη του Μιχαήλ Δέφνερ, 1995, Δημοσίευση
 4. Η γιαγιά η γλώσσα μας – Χαιρετισμοί, ευχές, κατάρες, όρκοι και άσματα των Τσακώνων, 1984, Δημοσίευση
 5. Η γιαγιά η γλώσσα μας – Η Κοκκινοσκούφη, 1984, Παραμύθι
 6. Η γιαγιά η γλώσσα μας – Ο ψαράς και η γυναίκα του, 1984, Παραμύθι
 7. Η γιαγιά η γλώσσα μας – Ο γάτος με τα ποδήματα, 1984, Παραμύθι
 8. Η γιαγιά η γλώσσα μας – Το στοίχημα του λαγού και του σκαντζόχερα, 1984, Παραμύθι
 9. Η γιαγιά η γλώσσα μας – Της αλεπούς το παραμύθι, 1984, Παραμύθι
 10. Η γιαγιά η γλώσσα μας – Η Βασιλοπούλα με τη ρόκα, 1984, Παραμύθι
 11. Η γιαγιά η γλώσσα μας – Α Πεντάμορφο του Κόσμου – Η Πεντάμορφη του Κόσμου, 1984, Παραμύθι
 12. Χρονικά των Τσακώνων – Τόμος Ε – Το «Σελιθε» (της Τσακωνιάς), 1980, Δημοσίευση
 13. Ἑπτὰ ὡραῖα παραμύθια εἰς τὴν δημώδη νεοελληνικὴν καὶ τσακωνικὴν διάλεκτον, 1926, Βιβλίο
 14. Λεξικόν της Τσακώνικης Διαλέκτου, 1923, Βιβλίο
 15. Η χλωρίς της Τσακωνιάς, 1922, Βιβλίο
 16. 1921 Α πεντάμορφο του κόσμου, 1921, Βιβλίο
 17. Zakonische Grammatik. Bd. 1. Lautlehre, 1881, Γραμματική

Ευρετήριο συγγραφέων