Πελοποννησιακά τόμος Η

Λόγος επιτάφιος εις Γιαννούλην Καραμάνον

 • Τόμος: Πελοποννησιακά τόμος ΗΓιαννούλη
 • Έτος: 1971
 • Τίτλος: Λόγος επιτάφιος εις Γιαννούλην Καραμάνον
 • Σελ.: 483-485
 • Συγγραφέας.: Γιανναροπούλου Κ. Ιωάννα

Πελοποννησιακά τόμος Η

Δικαιοπρακτικά έγγραφα εκ της μονής Ρεοντινού

 • Τόμος: Πελοποννησιακά τόμος Η
 • Έτος: 1971
 • Τίτλος: Δικαιοπρακτικά έγγραφα εκ της μονής Ρεοντινού
 • Σελ.: 201-238
 • Συγγραφέας.: Γιανναροπούλου Κ. Ιωάννα

Οι γιωργατζάδες του Κοσμά και η γλώσσα τους

 • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος ΣΤ
 • Έτος: 1968
 • Τίτλος: Οι γιωργατζάδες του Κοσμά και η γλώσσα τους
 • Σελ.: 43-91
 • Συγγραφέας.:Αθανάσιος Π. Κωστάκης

Υφαντικές ύλες και επεξεργασία τους στην Τσακωνιά

 • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος Ε
 • Έτος: 1962
 • Τίτλος: Υφαντικές ύλες και επεξεργασία τους στην Τσακωνιά
 • Σελ.: 224-283
 • Συγγραφέας.:Αθανάσιος Π. Κωστάκης

Τα Τσακώνικα και η επιβίωσης της Αρχαίας Λακωνικής

 • Τόμος: Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά
 • Έτος: 1959
 • Τίτλος: Τα Τσακώνικα και η επιβίωσης της Αρχαίας Λακωνικής
 • Σελ.: 97-101
 • Συγγραφέας: Θανάσης Π. Κωστάκης