Αμαξιτοί δρόμοι της Αρχαίας Κυνουρίας

 • Τόμος: Παράρτημα 13, τόμος B΄, Πρακτικά Γ Διεθνούς Συνεδρίου ΠΣ Καλαμάτα 1985
 • Έτος: 1985
 • Τίτλος: Αμαξιτοί δρόμοι της Αρχαίας Κυνουρίας
 • Σελ.: 155-160
 • Συγγραφέας.: Φάκλαρης Παναγιώτης

Πύργοι: Οι οχυρές κατοικίες της προεπαναστατικής Πελοποννήσου

 • Τόμος: Παράρτημα 13, Τόμος Α – Πρακτικά Γ Διεθνούς Συνεδρίου Π.Σ. Καλαμάτα 1985
 • Έτος: 1987-1988
 • Τίτλος: Πύργοι: Οι οχυρές κατοικίες της προεπαναστατικής Πελοποννήσου
 • Σελ.: 277-401
 • Συγγραφέας.: Δημακόπουλος Ιωάννης

Η Εκκλησία της Πελοποννήσου μετά την Άλωσιν

 • Τόμος: Παράρτημα 13, Τόμος Α – Πρακτικά Γ Διεθνούς Συνεδρίου Π.Σ. Καλαμάτα 1985
 • Έτος: 1987-1988
 • Τίτλος: Η Εκκλησία της Πελοποννήσου μετά την Άλωσιν
 • Σελ.: 177-209
 • Συγγραφέας.:Γριτσόπουλος Τάσος

Κύκλος γάμου και ανθρωπολογική διαμόρφωσις του πληθυσμού της Πελοποννήσου

 • Τόμος: Παράρτημα 8 – Πρακτικά Β Διεθνούς Συνεδρίου Π.Σ. Πάτρα 1980
 • Έτος: 1981-1982
 • Τίτλος: Κύκλος γάμου και ανθρωπολογική διαμόρφωσις του πληθυσμού της Πελοποννήσου
 • Σελ.: 257-264
 • Συγγραφέας.:Πίτσιος Κ. Θεόδωρος

Καράβια – καραβοκύρηδες – ναύτες Πελοποννήσου κατά τα χρόνια του 1821

 • Τόμος: Παράρτημα 8 – Πρακτικά Β Διεθνούς Συνεδρίου Π.Σ. Πάτρα 1980
 • Έτος: 1981-1982
 • Τίτλος: Καράβια – καραβοκύρηδες – ναύτες Πελοποννήσου κατά τα χρόνια του 1821
 • Σελ.: 5-23
 • Συγγραφέας.:Σπυρίδων Δ. Λουκάτος

Ο Evliya Τσελεμπή στο Ναύπλιο

 • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος ΙΓ
  Πρακτικά Α Τοπικού Συνεδρίου Αργολικών Σπουδών, Ναύπλιο
 • Έτος: 1979
 • Τίτλος: Ο Evliya Τσελεμπή στο Ναύπλιο
 • Σελ.: 111-120
 • Συγγραφέας.: Θανάσης Π. Κωστάκης

Νεοελληνικά “Πρεπενδουλια” Πραστός

 • Τόμος: Παράρτημα – Τόμος 06 – Πρακτικά Α Διεθνούς συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Σπάρτη 1975
 • Έτος: 1975
 • Τίτλος: Νεοελληνικά “Πρεπενδουλια” Πραστός
 • Σελ.: 29-36
 • Συγγραφέας: Κατερίνα Γ. Κορρέ

Πελοποννησιακά τόμος Η

Τσακώνικα προικοσύμφωνα του 18ου και 19ου αιώνα

 • Τόμος: Πελοποννησιακά τόμος Η
 • Έτος: 1971
 • Τίτλος: Τσακώνικα προικοσύμφωνα του 18ου και 19ου αιώνα
 • Σελ.: 277-410
 • Συγγραφέας.: Μακρυμίχαλος Ι. Στέφανος