Μια περίπτωση αναλογίας στα Τσακώνικα της Προποντίδας

 • Τόμος: Αφιέρωμα στη Μνήμη του Μανόλη Τριανταφυλλίδη
 • Έτος: 1960
 • Τίτλος: Μια περίπτωση αναλογίας στα Τσακώνικα της Προποντίδας
 • Σελ.: 231-232
 • Συγγραφέας: Κωστάκης Π. Θανάσης
 • Διάθεση: Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη

Ένα ανέκδοτο σιγίλλιο κι ένα μπουγιουρτί

 • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος Β
 • Έτος: 1957
 • Τίτλος: Ένα ανέκδοτο σιγίλλιο κι ένα μπουγιουρτί
 • Σελ.: 369-376
 • Συγγραφέας.:Αθανάσιος Π. Κωστάκης

melanges merlier 1 - 1956

Προσθήκες και διορθώσεις στη “Χλωρίδα της Τσακωνιάς” του Μιχαήλ Δέφνερ

 • Τόμος: Melanges Octave et Meplo Merlier τόμος 1
 • Έτος: 1956
 • Τίτλος: Προσθήκες και διορθώσεις στη “Χλωρίδα της Τσακωνιάς” του Μιχαήλ Δέφνερ
 • Σελ.: 133-156
 • Συγγραφέας: Θανάσης Π. Κωστάκης