Υφαντικές ύλες και επεξεργασία τους στην Τσακωνιά

 • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος Ε
 • Έτος: 1962
 • Τίτλος: Υφαντικές ύλες και επεξεργασία τους στην Τσακωνιά
 • Σελ.: 224-283
 • Συγγραφέας.:Αθανάσιος Π. Κωστάκης

Μια περίπτωση αναλογίας στα Τσακώνικα της Προποντίδας

 • Τόμος: Αφιέρωμα στη Μνήμη του Μανόλη Τριανταφυλλίδη
 • Έτος: 1960
 • Τίτλος: Μια περίπτωση αναλογίας στα Τσακώνικα της Προποντίδας
 • Σελ.: 231-232
 • Συγγραφέας: Κωστάκης Π. Θανάσης
 • Διάθεση: Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη

Τα Τσακώνικα και η επιβίωσης της Αρχαίας Λακωνικής

 • Τόμος: Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά
 • Έτος: 1959
 • Τίτλος: Τα Τσακώνικα και η επιβίωσης της Αρχαίας Λακωνικής
 • Σελ.: 97-101
 • Συγγραφέας: Θανάσης Π. Κωστάκης

Ένα ανέκδοτο σιγίλλιο κι ένα μπουγιουρτί

 • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος Β
 • Έτος: 1957
 • Τίτλος: Ένα ανέκδοτο σιγίλλιο κι ένα μπουγιουρτί
 • Σελ.: 369-376
 • Συγγραφέας.:Αθανάσιος Π. Κωστάκης

Παρατηρήσεις στα Τσακώνικα της Προποντίδας

 • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος Α
 • Έτος: 1956
 • Τίτλος: Παρατηρήσεις στα Τσακώνικα της Προποντίδας
 • Σελ.: 108-126
 • Συγγραφέας.: Θανάσης Π. Κωστάκης