Ο Evliya Τσελεμπή στο Ναύπλιο

 • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος ΙΓ
  Πρακτικά Α Τοπικού Συνεδρίου Αργολικών Σπουδών, Ναύπλιο
 • Έτος: 1979
 • Τίτλος: Ο Evliya Τσελεμπή στο Ναύπλιο
 • Σελ.: 111-120
 • Συγγραφέας.: Θανάσης Π. Κωστάκης

Οι γιωργατζάδες του Κοσμά και η γλώσσα τους

 • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος ΣΤ
 • Έτος: 1968
 • Τίτλος: Οι γιωργατζάδες του Κοσμά και η γλώσσα τους
 • Σελ.: 43-91
 • Συγγραφέας.:Αθανάσιος Π. Κωστάκης