Πληκτρολόγιο Τσακώνικης

Το “Αρχείο Τσακωνιάς” βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μοιραστεί με όλους όσους ενδιαφέρονται για την γραφή και την διάδοση της Τσακώνικης Διαλέκτου πρόγραμμα το οποίο έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με τον Maxim Kisilier προκειμένου να μπορεί κάποιος να γράψει κάνοντας χρήση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται από τον Κωστάκη. Προκειμένου να μπορέσετε να κάνετε χρήση του προγράμματος…