Περίληψη Εισήγησης: «Η ιστορία της οικογένειας Ποΐλα» 1730-2016

Τίτλος: «Η ιστορία της οικογένειας Ποΐλα» 1730-2016 Εισηγητής: Γαλέος Γιώργος, Ερευνητής Περίληψη Εισήγησης για το 8ο Τσακώνικο Συνέδριο Ανταποκρινόμενος τόσο στην προτροπή που διατυπώθηκε παλαιότερα, στον Ε΄ Τόμο των «Χρονικών των Τσακώνων» (σελ.125-126) για τα Τσακώνικα επώνυμα, όσο και στην παράκληση του νονού και θείου μου Στρατηγού Κων/νου Ε. Ποΐλα σχετικά με τις «ρίζες» της…

Περίληψη Εισήγησης: Περί της Γενικής στα Τσακώνικα

Τίτλος: Περί της Γενικής στα Τσακώνικα Εισηγητές: Μαξιμ Κισιλιέρ, Διευθυντής Ελληνικού Ινστιτούτου της Αγίας Πετρούπολης – Πανεπιστήμιο Αγίας Πετρούπολης Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών – Ερευνητής της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών (Ινστιτούτο Γλωσσικών Ερευνών) Διονύσιος Μερτύρης, Ph.D. La Trobe University Περίληψη Εισήγησης για το 8ο Τσακώνικο Συνέδριο Τα Τσακώνικα σχεδόν σε όλες τις διαθέσιμες γραμματικές περιγραφές…

Περίληψη Εισήγησης: Οι αποστολές από την Αγία Πετρούπολη 2014–2016

Τίτλος: Οι αποστολές από την Αγία Πετρούπολη 2014–2016 Εισηγητής: Μαξιμ Κισιλιέρ, Διευθυντής Ελληνικού Ινστιτούτου της Αγίας Πετρούπολης – Πανεπιστήμιο Αγίας Πετρούπολης Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών – Ερευνητής της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών (Ινστιτούτο Γλωσσικών Ερευνών) Περίληψη Εισήγησης για το 8ο Τσακώνικο Συνέδριο Οι ερευνητές από την Αγία Πετρούπολη έρχονται στην Τσακωνιά εδώ και οχτώ χρόνια.…

Περίληψη Εισήγησης: Οι έντυποι χάρτες της Τσακωνιάς. Τέσσερεις αιώνες χαρτογραφικής ιστορίας.

Τίτλος:Οι έντυποι χάρτες της Τσακωνιάς. Τέσσερεις αιώνες χαρτογραφικής ιστορίας. Εισηγητής: Δρ Τάντουλος Ι. Αντώνης Περίληψη Εισήγησης για το 8ο Τσακώνικο Συνέδριο Στην μελέτη αυτή εξετάζεται συστηματικά η εξέλιξη της χαρτογραφικής απεικόνισης της Τσακωνιάς, από την εποχή που τυπώθηκαν οι πρώτοι έντυποι Πτολεμαϊκοί χάρτες (τελευταίο τέταρτο 15ου αιώνα), μέχρι τον 19ο αιώνα, περίοδο που η χαρτογραφία…

Περίληψη Εισήγησης: Ὁ Κυνουρίας Διονύσιος (Παρδαλός) κατὰ τοῦ Φαρμακίδη καὶ τοῦ Καΐρη: Ὀρθοδοξία καὶ Ἑλληνισμὸς-αἵρεση καὶ ξενοκρατία

Τίτλος: Ὁ Κυνουρίας Διονύσιος (Παρδαλός) κατὰ τοῦ Φαρμακίδη καὶ τοῦ Καΐρη: Ὀρθοδοξία καὶ Ἑλληνισμὸς-αἵρεση καὶ ξενοκρατία Εισηγητής: Χαράλαμπος Μηνάογλου, Διδάκτωρ νεώτερης ἱστορίας, τοῦ τμήματος Ἱστορίας-Ἀρχαιολογίας τοῦ Ε.Κ.Π.Α. Περίληψη Εισήγησης για το 8ο Τσακώνικο Συνέδριο Παρότι τὰ σχετικὰ μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ δράση τοῦ Κυνουρίας Διονυσίου ἔχουν ἀπασχολήσει τὴν ἔρευνα στὸ παρελθὸν καὶ γνωρίζουμε σήμερα μὲ βεβαιότητα…

Περίληψη Εισήγησης: Και πάλιν το όνομα Τσάκωνες/Τσακωνιά. Η γραφή του ονόματος

Τίτλος: Και πάλιν το όνομα Τσάκωνες/Τσακωνιά. Η γραφή του ονόματος Εισηγητής: Βερτσέτης Αθανάσιος, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών – Πρόεδρος Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών Περίληψη Εισήγησης για το 8ο Τσακώνικο Συνέδριο Το θέμα του ετύμου του εθνωνυμίου Τσάκωνες (Τσακωνία) έχει απασχολήσει πολλούς, και μάλιστα διακεκριμένους επιστήμονες και παρά ταύτα ομόθυμη παραδοχή μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει. Στη…

Περίληψη Εισήγησης: Διαχείριση και προστασία της ακίνητης περιουσίας της μονής Σίτζας κατά την Οθωνική περίοδο (1833-1853)

Τίτλος: Διαχείριση και προστασία της ακίνητης περιουσίας της μονής Σίτζας κατά την Οθωνική περίοδο (1833-1853) Εισηγητής: Γιαννικόπουλος Ηλίας, Ιστορικός ερευνητής – Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Εδιμβούργου Περίληψη Εισήγησης για το 8ο Τσακώνικο Συνέδριο Οι μοναχοί της μονής Σίτζας κατέβαλλαν πολλές προσπάθειες ώστε να αξιοποιήσουν κατά τον καλύτερο τρόπο την μοναστηριακή περιουσία και ιδίως την ακίνητη ιδιοκτησία…

Περίληψη Εισήγησης: Νομοκανονικές μεταμορφώσεις Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Καρυάς Κυνουρίας

Τίτλος: Νομοκανονικές μεταμορφώσεις Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Καρυάς Κυνουρίας Εισηγητής: Πανούσης Αλέξανδρος, Δικηγόρος-Ιστορικός, Υπ. Δρ. Εκκλησιαστικού Δικαίου Περίληψη Εισήγησης για το 8ο Τσακώνικο Συνέδριο Εστιάζουμε το ενδιαφέρον της στην εκκλησιαστική παράδοση της αφορώσας περιοχής και δη, με έμφαση στην παράσταση των νομικών και κανονικών σταδίων εξέλιξης της Ι. Μονής Αγ. Νικολάου Καρυάς Κυνουρίας. Ειδικότερα, πρόθεσή…

Περίληψη Εισήγησης: Η Τσακωνιά στις οθωμανικές πηγές: Παρατηρήσεις και επισημάνσεις του Εβλιγιά Τσελεμπή

Τίτλος: Η Τσακωνιά στις οθωμανικές πηγές: Παρατηρήσεις και επισημάνσεις του Εβλιγιά Τσελεμπή Εισηγητής: İbrahim Alper Arisoy, Επίκουρου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Dokuz Eylül της Σμύρνης Περίληψη Εισήγησης για το 8ο Τσακώνικο Συνέδριο Η ανίχνευση, σε πηγές οθωμανικές, ειδήσεων σχετικών με την Τσακωνιά και τους Τσάκωνες εμφανίζεται δυσχερής. Η Τσακωνιά, πράγματι, ήταν μέρος της Πελοποννήσου μακρυά από…

Περίληψη Εισήγησης: Ο ρόλος των Τσακωνικών Παραδόσεων και Διαλέκτου στην Προσχολική Αγωγή και τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού

Τίτλος: Ο ρόλος των Τσακωνικών Παραδόσεων και Διαλέκτου στην Προσχολική Αγωγή και τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού Εισηγητής: Διαμαντοπούλου Ειρήνη, Παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας, ΑΤΕΙ Αθήνας Περίληψη Εισήγησης για το 8ο Τσακώνικο Συνέδριο Η ομιλία/γλώσσα, βασικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης συμπεριφοράς, λειτουργεί όχι μόνο ως δίαυλος επικοινωνίας και μέσον αυτοέκφρασης αλλά και ως παράγοντας εξέλιξης της σκέψης…