Πελοποννησιακά τόμος Η

Δικαιοπρακτικά έγγραφα εκ της μονής Ρεοντινού

 • Τόμος: Πελοποννησιακά τόμος Η
 • Έτος: 1971
 • Τίτλος: Δικαιοπρακτικά έγγραφα εκ της μονής Ρεοντινού
 • Σελ.: 201-238
 • Συγγραφέας.: Γιανναροπούλου Κ. Ιωάννα

Οι γιωργατζάδες του Κοσμά και η γλώσσα τους

 • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος ΣΤ
 • Έτος: 1968
 • Τίτλος: Οι γιωργατζάδες του Κοσμά και η γλώσσα τους
 • Σελ.: 43-91
 • Συγγραφέας.:Αθανάσιος Π. Κωστάκης

Υφαντικές ύλες και επεξεργασία τους στην Τσακωνιά

 • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος Ε
 • Έτος: 1962
 • Τίτλος: Υφαντικές ύλες και επεξεργασία τους στην Τσακωνιά
 • Σελ.: 224-283
 • Συγγραφέας.:Αθανάσιος Π. Κωστάκης

Ένα ανέκδοτο σιγίλλιο κι ένα μπουγιουρτί

 • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος Β
 • Έτος: 1957
 • Τίτλος: Ένα ανέκδοτο σιγίλλιο κι ένα μπουγιουρτί
 • Σελ.: 369-376
 • Συγγραφέας.:Αθανάσιος Π. Κωστάκης

Παρατηρήσεις στα Τσακώνικα της Προποντίδας

 • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος Α
 • Έτος: 1956
 • Τίτλος: Παρατηρήσεις στα Τσακώνικα της Προποντίδας
 • Σελ.: 108-126
 • Συγγραφέας.: Θανάσης Π. Κωστάκης