Παράρτημα 20 – Πρακτικά του Αρκαδικού Πνευματικού Συμποσίου 1992

 • Τόμος: Παράρτημα 20
 • Έτος: 1994
 • Τίτλος: Πρακτικά του Αρκαδικού Πνευματικού Συμποσίου 1992 (Λεωνίδιο 21-23 Νοεμβρίου 1992)
 • Σελ.: 412
 • Έκδοση: Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών

Βιβλιοκριτική – Ιστορικά Λεωνιδίου και Τσακωνιάς

 • Τόμος: Πελοποννησιακά Τόμος ΙΘ
 • Έτος: 1992
 • Τίτλος: Βιβλιοκριτική – Ιστορικά Λεωνιδίου και Τσακωνιάς
 • Σελ.: 434-438
 • Συγγραφέας: Τάσος Αθ. Γριτσόπουλος

Η Εκκλησία της Πελοποννήσου μετά την Άλωσιν – VII Μητρόπολις Μονεμβασίας – Καλαμάτας

 • Τόμος: Πελοποννησιακά Τόμος ΙΘ
 • Έτος: 1992
 • Τίτλος: Η Εκκλησία της Πελοποννήσου μετά την Άλωσιν – VII Μητρόπολις Μονεμβασίας – Καλαμάτας
 • Σελ.: 1-224
 • Συγγραφέας: Τάσος Αθ. Γριτσόπουλος

Βιβλιοκριτική – Ιστορία και Λαογραφία της Καστάνιτσας τόμος Α

 • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος IH
 • Έτος: 1991
 • Τίτλος: Βιβλιοκριτική – Ιστορία και Λαογραφία της Καστάνιτσας τόμος Α
 • Σελ.: 355-357
 • Συγγραφέας.:Γριτσόπουλος Τάσος

Φωνητικά ισόγλωσσα Τσακονιάς και Μάνης

 • Τόμος: Παράρτημα 19, Τόμος Β – Πρακτικά Δ Διεθνούς Συνεδρίου Π.Σ. Κόρινθος 1990
 • Έτος: 1992-1993
 • Τίτλος: Φωνητικά ισόγλωσσα Τσακονιάς και Μάνης
 • Σελ.: 166-184
 • Συγγραφέας.:Μηνάς Κωνσταντίνος

Η εποχή του χαλκού εις την Αρκαδίαν και οι ιστορικοί κάτοικοι αυτής

 • Τόμος: Παράρτημα 19, Τόμος Α – Πρακτικά Δ Διεθνούς Συνεδρίου Π.Σ. Κόρινθος 1990
 • Έτος: 1992-1993
 • Τίτλος: Η εποχή του χαλκού εις την Αρκαδίαν και οι ιστορικοί κάτοικοι αυτής
 • Σελ.: 189-205
 • Συγγραφέας.:Συριόπουλος Θ. Κωνσταντίνος

Το μοναστήρι του Ταξιάρχη Μιχαήλ της Μούρας στο Παλαιοχώρι Κυνουρίας

 • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος ΙΣΤ
 • Έτος: 1986
 • Τίτλος: Το μοναστήρι του Ταξιάρχη Μιχαήλ της Μούρας στο Παλαιοχώρι Κυνουρίας
 • Σελ.: 305-332
 • Συγγραφέας.: Ισίδωρος Κακούρης

Μοναστηριακά Πελοποννήσου κατά την καποδιστριακή περίοδο

 • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος ΙΣΤ
 • Έτος: 1986
 • Τίτλος: Μοναστηριακά Πελοποννήσου κατά την καποδιστριακή περίοδο
 • Σελ.: 359-368
 • Συγγραφέας.:Ελένη Δ. Μπέλια