Πελοποννησιακά τόμος Η

Λόγος επιτάφιος εις Γιαννούλην Καραμάνον

 • Τόμος: Πελοποννησιακά τόμος ΗΓιαννούλη
 • Έτος: 1971
 • Τίτλος: Λόγος επιτάφιος εις Γιαννούλην Καραμάνον
 • Σελ.: 483-485
 • Συγγραφέας.: Γιανναροπούλου Κ. Ιωάννα

Πελοποννησιακά τόμος Η

Δικαιοπρακτικά έγγραφα εκ της μονής Ρεοντινού

 • Τόμος: Πελοποννησιακά τόμος Η
 • Έτος: 1971
 • Τίτλος: Δικαιοπρακτικά έγγραφα εκ της μονής Ρεοντινού
 • Σελ.: 201-238
 • Συγγραφέας.: Γιανναροπούλου Κ. Ιωάννα

Ομιλία Δημάρχου Λεωνιδίου Στ. Μερικάκη – Η προσφορά και η Δράση των Τσακώνων κατά την επανάσταση του 1821

 • Είδος: Ομιλία – Πνευματική εκδήλωση Φ.Ε.Ο.Π. Πάρνων 12-6-1971
 • Έτος: 1971
 • Τίτλος: Ομιλία Δημάρχου Λεωνιδίου Στ. Μερικάκη – Η προσφορά και η Δράση των Τσακώνων κατά την επανάσταση του 1821
 • Σελ.: 27
 • Συγγραφέας: Στυλιανός Μερικάκης