Ο Evliya Τσελεμπή στο Ναύπλιο

  • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος ΙΓ
    Πρακτικά Α Τοπικού Συνεδρίου Αργολικών Σπουδών, Ναύπλιο
  • Έτος: 1979
  • Τίτλος: Ο Evliya Τσελεμπή στο Ναύπλιο
  • Σελ.: 111-120
  • Συγγραφέας.: Θανάσης Π. Κωστάκης