Το μοναστήρι του Ταξιάρχη Μιχαήλ της Μούρας στο Παλαιοχώρι Κυνουρίας

  • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος ΙΣΤ
  • Έτος: 1986
  • Τίτλος: Το μοναστήρι του Ταξιάρχη Μιχαήλ της Μούρας στο Παλαιοχώρι Κυνουρίας
  • Σελ.: 305-332
  • Συγγραφέας.: Ισίδωρος Κακούρης

Μοναστηριακά Πελοποννήσου κατά την καποδιστριακή περίοδο

  • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος ΙΣΤ
  • Έτος: 1986
  • Τίτλος: Μοναστηριακά Πελοποννήσου κατά την καποδιστριακή περίοδο
  • Σελ.: 359-368
  • Συγγραφέας.:Ελένη Δ. Μπέλια