Η Εκκλησία της Πελοποννήσου μετά την Άλωσιν – VII Μητρόπολις Μονεμβασίας – Καλαμάτας

  • Τόμος: Πελοποννησιακά Τόμος ΙΘ
  • Έτος: 1992
  • Τίτλος: Η Εκκλησία της Πελοποννήσου μετά την Άλωσιν – VII Μητρόπολις Μονεμβασίας – Καλαμάτας
  • Σελ.: 1-224
  • Συγγραφέας: Τάσος Αθ. Γριτσόπουλος

Βιβλιοκριτική – Ιστορία και Λαογραφία της Καστάνιτσας τόμος Α

  • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος IH
  • Έτος: 1991
  • Τίτλος: Βιβλιοκριτική – Ιστορία και Λαογραφία της Καστάνιτσας τόμος Α
  • Σελ.: 355-357
  • Συγγραφέας.:Γριτσόπουλος Τάσος