Παράρτημα 20 – Πρακτικά του Αρκαδικού Πνευματικού Συμποσίου 1992

  • Τόμος: Παράρτημα 20
  • Έτος: 1994
  • Τίτλος: Πρακτικά του Αρκαδικού Πνευματικού Συμποσίου 1992 (Λεωνίδιο 21-23 Νοεμβρίου 1992)
  • Σελ.: 412
  • Έκδοση: Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών