Τα λαογραφικά της μεσαιωνικής Τσακωνιάς, Βιβλίο Α΄

 • Συγγραφέας: Χούπης Γ. Δημήτριος
 • Τίτλος: Τα λαογραφικά της μεσαιωνικής Τσακωνιάς, Βιβλίο Α΄
 • Έτος: 1996
 • Σελ.: 112
 • Διαχείριση: Σύλλογος των απανταχού Καστανιτσιωτών
 • Εκδόσεις: Εκπαιδευτήρια “Ο Πλάτων”

Παρατηρήσεις επί δύο αναθηματικών αναγλύφων από την έπαυλη Ηρώδη του Αττικού Λουκούς

 • Τόμος: Παράρτημα Τόμος 22(Β) – Πρακτικά Ε΄ Διεθνούς Συνεδρίου Πεολοποννησιακών Σπουδών Άργος-Ναύπλιο, 1995
 • Έτος: 1996
 • Τίτλος: Παρατηρήσεις επί δύο αναθηματικών αναγλύφων από την έπαυλη Ηρώδη του Αττικού Λουκούς
 • Σελ.: 422-432
 • Συγγραφέας.: Αλκμήνη Σταυρίδη

Η δράσις των Τσακώνων κατά την Ελληνική Επανάστασιν – Μια ημιγνωστή μελέτη του Μιχαήλ Δέφνερ

 • Τόμος: Πελοποννησιακά, Τόμος ΚΑ
 • Έτος: 1995
 • Τίτλος: Η δράσις των Τσακώνων κατά την Ελληνική Επανάστασιν – Μια ημιγνωστή μελέτη του Μιχαήλ Δέφνερ
 • Σελ.: 193-208
 • Συγγραφέας.: Πενταφρόνιμος Κωνσταντίνος