Χαρτογραφώντας την Ιστορία. Ανάπτυξη Μεθόδων και Προτύπων Χαρτογραφικής Αναπαράστασης Περιοχών Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος της Αρκαδίας

  • Τόμος: Πρακτικά 11ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας “Η Χαρτογραφία του Ελληνικού Κράτους”, 8-11/12/2010
  • Έτος: 2010
  • Τίτλος: Χαρτογραφώντας την Ιστορία. Ανάπτυξη Μεθόδων και Προτύπων Χαρτογραφικής Αναπαράστασης Περιοχών Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος της Αρκαδίας
  • Συγγραφέας: Γρηγορακάκης Γρηγόριος, Τσάτσαρης Ανδρέας, Κάτσιος Ιωάννης, Καραβία Έλενη, Καραπαναγιώτου Άννα, Σουχλερής Λεωνίδας, Φριτζίλας Σταμάτης
  • Σελ.: 175-208